Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Aktuální číslo

Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

editor tématu: Vít Vlnas

A říkám na závěr; ano, jen věřte mi, že krásné lázně Kuks jsou rájem na Zemi! Jak magnet plný síly, přitáhneš srdce s ním, zde klenot přírody, zde půvab s uměním. Místo, jež nemůžeš opustit bez pohnutí, laciná srovnání tě nesrovnávat nutí.

Gottfried Benjamin Hancke, Popis v Čechách ležících a Jeho Excelenci panu hraběti Šporkovi náležejících lázní Kuks, 1722, přeložil Stanislav Bohadlo

Náš veleslavný fundátor [František Antonín Špork] byl za svých mladých let milovníkem karet a velice hazardní hráč, který však měl pokaždé obzvláštní štěstí, takže porůznu vyhrál 20, 30, 40 ba i též 50 000 zlatých. Tyto peníze však pokaždé rozdal dámám ze společnosti, neb jich použil, aniž je smíchal se svými pravidelnými příjmy, jelikož je měl, jak říkával, za prokleté a zlo přinášející.

Krátké vypravování o životě Jeho Excelence pana Františka Antonína hraběte ze Sporcků, sepsané jeho pážetem Ferdinandem Rakovským v Kuksu 1. září 1788, přeložil Václav Mentberger


CHRONOLOGIE

1664 generál Jan Rudolf Špork zakoupil od markraběte Leopolda Viléma Bádenského panství Choustníkovo Hradiště

1692 kolem nově nalezeného pramene na hradišťském panství, na území pozdější vesnice Kuks, začal generálův syn František Antonín hrabě Špork (1662–1738) budovat lázně s koupelemi. První lázeňská sezona zde proběhla v roce 1695.

1710 dobudování lázeňského areálu v Kuksu

1717 vysvěcení klášterního / špitálního kostela Nejsvětější Trojice v Kuksu, zbudovaného podle plánů Giovanniho Battisty Alliprandiho

1718/1719 Matyáš Bernard Braun a jeho dílna vytvořili sochařské cykly Ctností a Neřestí pro špitální terasu

1723 předpokládaný začátek Braunovy práce na sochách v Novém lese (Betlémě)

1725/1726 počátek sporů hraběte Šporka s jezuity, majiteli sousedního panství Žireč

1729 vojenský zásah v Kuksu provázený zabavením hraběcí knihovny

1733 Špork odsouzen za šíření kacířství k peněžité pokutě

1735 jezuitské misie v Kuksu za účasti P. Antonína Koniáše završily Šporkův smír s Tovaryšstvem Ježíšovým

1740 Kuks z velké části poničen katastrofální povodní. Šporkův zeť a nástupce Karel Rudolf Swéerts-Špork ukončil provoz lázní a špitál defi nitivně svěřuje do péče milosrdných bratří.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz