Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Aktuální číslo

Stopa inkoustu dokumentárního

Stopa inkoustu dokumentárního

Dvacáté století výtvarným pohledem obecních kronikářů
Martin ŠIKULA

Více než devadesát let je dostatečně dlouhá doba na vytvoření tradice a zhodnocení jejího významu. V případě obecního kronikářství je situace o to zajímavější, že často reflektovalo – autenticky nebo zpětně (retrospektivně) – všechny osudové okamžiky moderní československé a české státnosti. To činí z obecní kroniky neboli z pamětní knihy obecní svébytný historický pramen, jenž může přinášet jedinečná svědectví. Není totiž klasickým vyprávěním, ale nelze jej řadit ani k typickým písemnostem úřední provenience vzniklým z činnosti samospráv.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz