Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Aktuální číslo

Středověké prameny

Formulářové sbírky a ars dictaminis

Richard PSÍK

V období raného středověku, kdy gramotnost byla v podstatě výsadou pouze malé skupiny duchovenstva, byla řada právně-správních úkonů řešena ústně, v symbolické rovině. Ústní projev dominuje oficiální i privátní sféře, úřední i soukromá korespondence, která byla v období antiky relativně běžným komunikačním prostředkem, se vzhledem k nízké úrovni vzdělanosti stává problematickou. Mnohovrstevnatá středověká společnost a především různorodost právně-správních záležitostí a vztahů přitom písemný záznam potřebovala.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz