Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Dějinné sousedství Čechů a Němců

Radek SLABOTÍNSKÝ

Hans Dieter ZIMMERMANN

Dějinné sousedství Čechů a Němců

Ústav T. G. Masaryka, Praha 2012, 263 s., 280 Kč, ISBN 978-80-86142-45-6


Poprvé po dlouhých staletích vládne v Evropě mír. Ze svobodné vůle a bez vnějšího nátlaku jsme se jako národy vydali na nezvratitelnou cestu. Těmito poněkud optimistickými slovy hodnotí posledních téměř sedmdesát let v historii evropského kontinentu bývalý německý kancléř Helmut Schmidt a bývalý spolkový prezident Richard von Weizsäcker – editoři dvanáctisvazkové ...

‣Více

Poučeni z krizového vývoje

Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy
Zuzana LABUDOVÁ

Alena FIALOVÁ

Poučeni z krizového vývoje - Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy

Academia, Praha 2014, 300 s., 266 Kč, ISBN 978-80-200-2386-5


Ačkoli literatura již dávno není vnímána jako spolehlivý obraz života společnosti, do určité míry lze z literárních děl dané doby vyabstrahovat náhled minimálně oficiálních společenských struktur na zásadní fenomény a témata soudobého dění. O něco podobného se pokouší kniha Aleny Fialové, jež vyšla jako patnáctý svazek edice Šťastné ...

‣Více

Triumf obnovujícího se dne

Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století
Ivo CERMAN

Pavel SUCHÁNEK

Triumf obnovujícího se dne - Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století

Barrister & Principal – Masarykova univerzita, Brno 2013, 442 s., 495 Kč, ISBN 978-80-87474-94-5


Titul knihy odkazuje na neobvyklý obraz, jenž není na zdi, nýbrž na zadní straně kočáru, který si nechal postavit olomoucký biskup Troyer pro svou slavnostní inauguraci. Ani předkládaná kniha není obyčejným historickým výkladem. Autor v ní totiž místo chronologického popisu dění předkládá složitou ...

‣Více

Ostrava

Jan KILIÁN

Blažena PRZYBYLOVÁ a kol.

Ostrava

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013, 688 s., 599 Kč, ISBN 978-80-7422-240-5


V edici Dějin českých, moravských a slezských měst přišla sedm let po Opavě na řadu její průmyslová sousedka Ostrava. Plný tucet autorů, historiků, archivářů a archeologů většinou mladší generace se pokusil o vyvážené kompendium věnované pohnuté ostravské historii, s akcentem na období od vzniku Vítkovických železáren v první třetině 19. století po sametovou revoluci.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz