Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Kompasová střelka

Židovská genealogie

www.jewishgen.org

Tato adresa je užitečná a praktická pomůcka při hledání genealogických informací o židovských předcích. Provozuje ji stejnojmenná nezisková organizace, přidružená k Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust. Vznikla v roce 1987 v New Yorku jako malá, zcela dobrovolnická iniciativa. Nyní databáze obsahuje více než 21 milionů záznamů a na její tvorbě se podílí přes 1000 dobrovolníků. Poskytuje nesčetné množství zdrojů a ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz