Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

na nočním stolku

Vítězství rozumu nad hřbitovem

Román Andrewa Millera Čistý (z angličtiny přeložil Tomáš Kačer, Host, Brno 2013) svým způsobem navazuje na Sueovy Tajnosti pařížské, ač je chronologicky předchází a literární formou značně převyšuje. Avšak atmosféra nedaleko „břicha Paříže“, čtvrtí v okolí tržnice Les Halles, je totožná, umocněná specifi ckým zápachem šířícím se z přeplněného Hřbitova neviňátek. Ve vzduchu je však i něco dalšího. Změna. Děj románu se totiž odehrává těsně před vypuknutím Francouzské revoluce. A ...

‣Více

Od minisukně ke člověku

Intelektuálové mívají sklon pohlížet na oblast módy jaksi štítivě nebo rovnou s opovržením jako na doménu povrchní líbivosti. Zcela jinak, hlouběji, se na ni v knize (Nová) móda módy (přeložila Naděžda Bonaventurová, Rubato, Praha 2014) dívá nestor italské fi lozofi e a umělecké kritiky Gillo Dorfl es (narozen 1910). Autorův základní postulát zní, že móda není jen frivolním, efemérním, salónním jevem. Zůstává nadále zrcadlem způsobu života, psychologického postoje jednotlivce, jeho ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz