Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

Průplav Dunaj-Odra-Labe jako velká stavba komunismu

Průplav Dunaj-Odra-Labe jako velká stavba komunismu

aneb Sovětští vodohospodáři řeší své stavby komplexně
Jiří JANÁČ

V dějinách průplavu Dunaj‑Odra‑Labe (DOL) znamenal počátek padesátých let zásadní zlom.

Projekt procházel zásadní transformací, kterou lze charakterizovat jako přechod od „průplavu“ k „vodnímu koridoru“. Zatímco v první polovině 20. století, od vydání rakouského vodocestného zákona z roku 1901, byl zamýšlený průplav projektován především jako kapacitní vodní cesta, od padesátých let je vnímán jako multifunkční vodohospodářské dílo.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz