Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Sudetští Němci v krizovém roce 1938

Zdenko MARŠÁLEK

Detlef BRANDES

Sudetští Němci v krizovém roce 1938

Přeložil Petr Dvořáček, Argo, Praha 2012, 430 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-0605-3


Problematika česko-německého soužití v prostoru českých zemí je stále živé téma, rezonující jak v německé, tak zvláště v české společnosti. Detlef Brandes, jeden z nejznámějších německých historiků, kteří se této problematice věnují, představil v roce 2008 – u příležitosti sedmdesátého výročí mnichovské dohody – svoji práci, která o čtyři roky později vyšla ...

‣Více

Militia est vita hominis

Radim ČERVENKA

Jana GROLLOVÁ – DANIELA RYWIKOVÁ

Militia est vita hominis - Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku

Veduta, České Budějovice 2013, 275 s., 390 Kč, ISBN 978-80-86829-85-2


Recenzovaná kniha je pionýrským počinem na poli historiografického zpracování významné teologické teorie o sedmi smrtelných hříších v tuzemském prostředí. Na první pohled zaujme interdisciplinární přístup. Zatímco Jana Grollová zpracovává téma očima dějin myšlení a teologie, Daniela Rywiková v ...

‣Více

Lotyšská kultura a Jednota bratrská

Ivan MALÝ

Pavel ŠTOLL

Lotyšská kultura a Jednota bratrská - České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století

Karolinum, Praha 2013, 324 s., 335 Kč, ISBN 978-80-246-2284-2


Pod poněkud překvapivým názvem publikace se skrývá hutná studie k tématu lotyšsko-českých kulturních vztahů. Autor v ní zhodnotil svůj dlouholetý zájem o tuto problematiku, kterou zpracoval i v rámci svého dizertačního projektu a nyní v knižní podobě předložil širší veřejnosti. Štoll tak v práci využil ...

‣Více

Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova

Veronika VAVREČKOVÁ

Jan KLÍMA

Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, 280 s., 329 Kč, ISBN 978-80-7422-266-5


Recenzovaná kniha Jana Klímy vydaná na počátku roku 2014 představuje jeden z mála afrických titulů v prestižní ediční řadě Dějiny států Nakladatelství Lidové noviny. Tentýž autor do ní přispěl už dříve dějinami Portugalska, Brazílie, Angoly a Mosambiku, nyní ale poprvé vybavil svůj text odkazy na literaturu a vysvětlujícími komentáři ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz