Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

Lotyšská kultura a Jednota bratrská

Lotyšská kultura a Jednota bratrská

Ivan MALÝ

Pavel ŠTOLL

Lotyšská kultura a Jednota bratrská - České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století

Karolinum, Praha 2013, 324 s., 335 Kč, ISBN 978-80-246-2284-2


Pod poněkud překvapivým názvem publikace se skrývá hutná studie k tématu lotyšsko-českých kulturních vztahů. Autor v ní zhodnotil svůj dlouholetý zájem o tuto problematiku, kterou zpracoval i v rámci svého dizertačního projektu a nyní v knižní podobě předložil širší veřejnosti. Štoll tak v práci využil své dosavadní snahy na poli studia lotyšského jazyka a kultury i teologické vzdělání. Zde podotkněme, že bez této ne zcela běžné průpravy by podobná publikace nemohla vzniknout.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz