Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Vnímání středověkých krajin – obraz odrazu?

Eva SEMOTANOVÁ

Tomáš KLIMEK

Krajiny českého středověku

Dokořán, Praha 2014, 206 s., 298 Kč, ISBN 978-80-7363-585-5


STŘEDOVĚKÉ KRAJINY ČESKÝCH ZEMÍ ve smyslu přehledných kompendií k problematice vnímání dobového geografického horizontu a jednotlivých krajinných prvků jsou v historiografii či historické geografii počátku 21. století stále tématem spíše ojedinělým. Rekonstrukce historických krajin je pro období středověku velmi obtížná, absence kvalitních map a písemných pramenů, které by zachytily větší územní celky, zde hraje nespornou roli ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz