Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

Vnímání středověkých krajin – obraz odrazu?

Vnímání středověkých krajin – obraz odrazu?

Eva SEMOTANOVÁ

Tomáš KLIMEK

Krajiny českého středověku

Dokořán, Praha 2014, 206 s., 298 Kč, ISBN 978-80-7363-585-5


STŘEDOVĚKÉ KRAJINY ČESKÝCH ZEMÍ ve smyslu přehledných kompendií k problematice vnímání dobového geografického horizontu a jednotlivých krajinných prvků jsou v historiografii či historické geografii počátku 21. století stále tématem spíše ojedinělým. Rekonstrukce historických krajin je pro období středověku velmi obtížná, absence kvalitních map a písemných pramenů, které by zachytily větší územní celky, zde hraje nespornou roli. Na druhé straně archeologické nálezy postupně vyplňují obraz krajiny středověkých českých zemí z hlediska četnosti, polohy a podoby sídel, rozsahu Kosmových polních a lesních míst (zvětšování obdělávané krajiny na úkor zalesněných území) a rozvoje komunikační sítě. Historičtí klimatologové s využitím písemných pramenů i metod přírodovědných oborů sestavují obraz středověkého klimatu. Zájem odborníků o středověkou krajinu, českou i evropskou, je zřetelný už při nahlédnutí do seznamu literatury knihy Tomáše Klimka Krajiny českého středověku.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz