Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Krátce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto se nadechuje ke svému poslednímu vzepětí, naopak některé „kauzy“ jako by chytily dech nový. Například diskuse o svobodě bádání (kauza Jana Šiná­gla a jeho názorů na život v Protektorátu Čechy a Morava) nebo o (ne)oprávněnosti církevních restitucích jen tak neutichnou, a proto se jistě v některém z podzimních a zimních čísel ĎaSu zaměříme i na tuto problematiku. V posledních týdnech odešlo několik vzácných ...

‣Více

Spravedlivá mezi národy: Alena Hájková (1924−2012)

Dalibor Státník

Alena Hájková pomohla v životě mnoha lidem. Myslím, že jsem posledním z této řady. Mohu proto vzpomínat jen na poslední dvě desetiletí, kdy jsme se s Alenou na sklonku devadesátých let osobně seznámili a spřátelili. Znal jsem ji samozřejmě již od osmdesátých let jako autorku knih a článků o komunistickém odboji a dodnes mám v paměti její osobitý styl s důrazem na detailní rekonstrukci mezilidských vztahů mezi odbojáři. Sama Alena ...

‣Více

Válečnické umění šlechticů a jejich kunstkomory

Výstavy v Tridentu a Ambrasu
Václav Bůžek

Zvýšený badatelský zájem o dějiny urozených osob v raném novověku se dlouhodobě projevuje v obsahu mezinárodních konferencí a projektů, na stránkách odborných časopisů a rozšiřujícím se počtem vědeckých monografií. Žádoucí zpřístupnění badatelských výsledků zájemcům z řad širší veřejnosti zprostředkovávají v posledních letech vedle popularizujících knih také tematicky pojaté výstavy, které přibližují prostřednictvím dochovaných předmětů hmotné a duchovní kultury životní styl šlechticů na rozhraní středověku a novověku i jejich okázalou reprezentaci ...

‣Více

Totalita na vlastní kůži

Pozoruhodný život Hedy Margoliové-Kovályové
Jan Randák

Když 5. prosince 2010 zemřela po dlouhé nemoci Heda Margoliová-Kovályová, setkala se její smrt s pochopitelnou odezvou v médiích domácích i světových. Pozornost si tato žena zasloužila především jedinečným vylíčením části své životní pouti na stránkách knihy Na vlastní kůži. Vzpomínky poprvé vyšly roku 1973 v torontském nakladatelství Sixty-Eight Publishers a následně byly přeloženy do řady světových jazyků. V českém prostředí mohla být kniha vydána teprve po změně politických poměrů ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz