Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

Basilej, 26. září 1212

Basilej, 26. září 1212

Nesnadné počátky Zlaté buly sicilské
Martin Wihoda

Není velkým tajemstvím, že rok 1212 patří k stále vzácnějším jistotám povinné školní docházky, neboť snad každý školák dokáže vyštrachat z paměti alespoň matnou vzpomínku na svobody, jimiž Fridrich Sicilský obdařil svého spojence, českého krále Přemysla Otakara.

Nejsnaživější ze školáků by možná přidali k dobrému, že se tak stalo v Basileji a že privilegium zdobí ve zlatě vyvedená majestátní pečeť sicilského království, která listině propůjčila její název. Naopak jen výjimečně by asi zaznělo, že Zlatou bulu sicilskou doprovázejí její dvě méně proslulé družky, že jedna z nich putovala za markrabětem Vladislavem Jindřichem a že mladý Štauf neodměnil českou věrnost z titulu sicilského krále, nýbrž nejprve jako „zvolený císař“ (imperator electus). Co to však znamenalo a proč notář přivěsil k souboru basilejských výsad královskou, a nikoliv, jak by se nejspíš slušelo, císařskou pečeť?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz