Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

Válečnické umění šlechticů a jejich kunstkomory

Válečnické umění šlechticů a jejich kunstkomory

Výstavy v Tridentu a Ambrasu
Václav Bůžek

Zvýšený badatelský zájem o dějiny urozených osob v raném novověku se dlouhodobě projevuje v obsahu mezinárodních konferencí a projektů, na stránkách odborných časopisů a rozšiřujícím se počtem vědeckých monografií. Žádoucí zpřístupnění badatelských výsledků zájemcům z řad širší veřejnosti zprostředkovávají v posledních letech vedle popularizujících knih také tematicky pojaté výstavy, které přibližují prostřednictvím dochovaných předmětů hmotné a duchovní kultury životní styl šlechticů na rozhraní středověku a novověku i jejich okázalou reprezentaci. Společenské opodstatnění takových projektů v českém prostředí ku příkladu dokládá loňský zájem veřejnosti o výstavu věnovanou Rožmberkům, letošní přiblížení života Pernštejnů a především představení výsledků neobyčejně rozsáhlého mezinárodního výzkumu umění a kultury jagellonské doby.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz