Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

Totalita na vlastní kůži

Totalita na vlastní kůži

Pozoruhodný život Hedy Margoliové-Kovályové
Jan Randák

Když 5. prosince 2010 zemřela po dlouhé nemoci Heda Margoliová-Kovályová, setkala se její smrt s pochopitelnou odezvou v médiích domácích i světových. Pozornost si tato žena zasloužila především jedinečným vylíčením části své životní pouti na stránkách knihy Na vlastní kůži. Vzpomínky poprvé vyšly roku 1973 v torontském nakladatelství Sixty-Eight Publishers a následně byly přeloženy do řady světových jazyků. V českém prostředí mohla být kniha vydána teprve po změně politických poměrů na počátku devadesátých let. V letošním roce připravilo nakladatelství Academia již druhou reedici tohoto díla v ediční řadě Paměť. Čtenáři se tak opět dostává do rukou svědectví vnímavého člověka o několika desetiletích jeho života, které stále vybízí k zamyšlení nejen nad vrtkavostí lidského údělu či nad místem člověka v soukolí „velkých dějin“, ale i nad možnostmi vypovídat o vlastní minulosti a osudu blízkých.

...

Heda Margoliová-Kovályová, Na vlastní kůži, Academia, Praha 2012, 189 s., 295 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz