Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rudolf II.

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Lev Davidovič Trockij: Můj život

Vítězslav Sommer

V dějinách komunistického hnutí nebylo pravidlem, že by jeho vůdčí představitelé po sobě zanechávali obsáhlé a současně čtivé paměti. Během první poloviny 20. století prošel mezinárodní komunismus natolik překotným vývojem, že nejeden z jeho klíčových představitelů nedostal možnost dožít se věku, v němž se obvykle píší paměti, nebo na tuto činnost v ohni neustálých politických šarvátek zkrátka nenašel čas. Lev Davidovič Trockij (1879–1940) patřil od konce 19. století k ...

‣Více

Margarete Buber-Neumannová: Zajatkyní Stalina i Hitlera

Svět v temnotě
Jakub Janda

Autorka přináší ve svých pamětech krutě odhalující svědectví o svém životním příběhu, který můžeme cynicky považovat za modelovou ukázku mikrohistorického náhledu do systematičnosti obou extrémních ideologií, které napsaly dějiny nejkrvavějšího století lidstva. Dnes na počátku 21. století čteme zaznamenanou historiografickou linku ve formě sterilních statistických vyjádření světových válek a socioekonomických ukazatelů, rozebíráme komunismus a nacismus prizmatem politické i socio­logické filosofie a mluvíme o gulášovém, lidskotvářovém a jiném socia­lismu ...

‣Více

Ignác Antonín Hrdina – Hedvika Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Zuzana Čevelová

Nestává se často, aby byla veřejnosti předložena tak „hutná“ a informacemi nabitá publikace interdisciplinárního charakteru. Předkládaná kniha přitom není biografií barokního šlechtice F. A. Šporka, ač by si to mohl čtenář při prvním seznámení myslet. Jedná se o práci zcela jiného druhu, která propojuje poznatky historického bádání, teologie (respektive dějin dogmatu) a historického práva s excelentními průniky do každodennosti barokního šlechtice. Cílem autorů bylo představit právní proces s hrabětem Šporkem ...

‣Více

David Kalhous: České země za prvních Přemyslovců

1. díl – Čeleď svatého Václava
Josef Šrámek

Útlá knížka Davida Kalhouse nově rozšiřuje jak známou popularizační ediční řadu nakladatelství Libri, mapující souhrnně české dějiny, tak také v poslední době poměrně košatou produkci k dějinám přemyslovské epochy. Co od ní tedy může čtenář očekávat? V úvodu autor představuje pracovní postup historika, předestírá svá metodologická východiska a nabízí vhled do specifických problémů, jež skýtá studium raně středověkých dějin. Kalhous tu mimo jiné trefně upozorňuje na často podvědomý vliv osobních ...

‣Více

Miloš Doležal: Chtěl jsem být blanickým rytířem

Rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje
Radek Slabotínský

Pamětníků, kteří jsou ochotni říci něco ze svého životního příběhu bez příkras, zbytečného patosu, čtenářsky líbivých frází, bez sebelítosti, zato však s velkým nadhledem, humorem a neutuchajícím životním optimismem bez ohledu na prožitá utrpení, pomalu ale jistě každým rokem ubývá. Proto je více než na místě ještě na poslední chvíli zaznamenat jejich často velmi pohnuté životní osudy, které jako by kopírovaly všechny šťastné, ale spíše tragické epizody československých dějin 20 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz