Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rudolf II.

Aktuální číslo

Osamocenost a izolace

Osamocenost a izolace

Lidská tragédie Rudolfa II.
Pavel Král

Římský císař a český král Rudolf II. Habsburský je obecně známou osobností. Některým se vybaví jeho Majestát na náboženskou svobodu, jiní znají tohoto panovníka jako vášnivého podporovatele umění a vědy.

Téměř každý si vzpomene na Rudolfa II. a jeho pekaře Matěje v podání Jana Wericha. Současní historikové se však vedle faktografi ckých dat z jeho života, interpretací symbolického vyjadřování či soupisů ztracených i znovu nalezených uměleckých předmětů z jeho kunstkomory snaží odpovědět na několik dalších, neméně obtížných otázek. Jaký byl Rudolf II., jak se cítil a co prožíval ve svém složitém nitru? Ačkoliv to nelze vždy jednoduše oddělit, Rudolf II. nebyl pouze panovník v zajetí dvorského ceremoniálu. Byl také člověkem s individuálními radostmi, ale v jeho případě zejména starostmi, které utvářely jeho nejednoduchý lidský úděl.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz