Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rudolf II.

Aktuální číslo

V zákulisí dvora Rudolfa II.

V zákulisí dvora Rudolfa II.

Vrchní komorní služebníci roku 1600
Václav Bůžek

Koncem osmdesátých let 16. století patřilo ke dvoru Rudolfa II., jenž od roku 1583 sídlil v Praze, už 768 osob, které za výkon dvorské služby pobíraly služné. Početní vzestup dvořanů a služebníků pokračoval po celé období jeho vlády.

Roku 1601 příslušelo k císařskému dvoru podle dochovaných dvorských seznamů 912 osob, v roce 1612 stoupl jejich počet na 1073. Nárůst se nedotýkal všech přesně vymezených struktur dvora. Největší přírůstek bylo možné zaznamenat mezi osobami, které obsluhovaly panovníka u tabule, patřily ke služebnictvu nebo se staraly od ranního vstávání až po večerní uléhání na lůžko o jeho pohodlí v osobní komoře. I postupující byrokratizace úřadů s říšskou a monarchickou působností začleněných do organismu rudolfínského dvora si vyžádala nezanedbatelný početní nárůst vzdělaného kancelářského personálu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz