Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rudolf II.

Aktuální číslo

Ignác Antonín Hrdina – Hedvika Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Ignác Antonín Hrdina – Hedvika Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Zuzana Čevelová

Nestává se často, aby byla veřejnosti předložena tak „hutná“ a informacemi nabitá publikace interdisciplinárního charakteru. Předkládaná kniha přitom není biografií barokního šlechtice F. A. Šporka, ač by si to mohl čtenář při prvním seznámení myslet. Jedná se o práci zcela jiného druhu, která propojuje poznatky historického bádání, teologie (respektive dějin dogmatu) a historického práva s excelentními průniky do každodennosti barokního šlechtice. Cílem autorů bylo představit právní proces s hrabětem Šporkem v celostním kontextu a jejich ambice nejsou malé. V rámci jedné publikace obšírně vysvětlovat subtilní teologické problémy jako nutný předpoklad pro pochopení podstaty sporu přeneseného do doby evropského baroka a zároveň udržet text v linii se zvoleným tématem je výkon hodný poklony. Záměr autorů byl – alespoň pokud může poučený recenzent odhadovat – demonstrovat na konkrétním lidském příběhu proměnu doby v jejích právních a teologických názorech, a tím vyplnit bílé místo ve šporkovské literatuře. Hrabě Špork byl bezesporu pozoruhodnou osobností barokního světa a tak trochu provokatér. Byl to on, kdo zkoušel, kolik individualismu jeho doba unese. Těžiště práce spočívá právě v teologicko-historickém exkurzu a snaze autorů odpovědět na základní otázku – byl Špork skutečně kacířem?

...

Key Publishing, Ostrava 2011, 422 s., 420 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz