Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rudolf II.

Aktuální číslo

David Kalhous: České země za prvních Přemyslovců

David Kalhous: České země za prvních Přemyslovců

1. díl – Čeleď svatého Václava
Josef Šrámek

Útlá knížka Davida Kalhouse nově rozšiřuje jak známou popularizační ediční řadu nakladatelství Libri, mapující souhrnně české dějiny, tak také v poslední době poměrně košatou produkci k dějinám přemyslovské epochy. Co od ní tedy může čtenář očekávat? V úvodu autor představuje pracovní postup historika, předestírá svá metodologická východiska a nabízí vhled do specifických problémů, jež skýtá studium raně středověkých dějin. Kalhous tu mimo jiné trefně upozorňuje na často podvědomý vliv osobních preferencí na psaní historického díla, patrné např. v aktuální debatách o kategorii státu ve středověku. Poté se zaobírá hlavními prameny o dané době a tématu. Shrnuje především dosavadní znalosti o pramenech písemných – jak narativních, tak diplomatických –, stranou ovšem nezůstává ani postižení výpovědních možností archeo­logie a příbuzných disciplín.

...

Libri, Praha 2011, 152 s., 260 Kč*

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz