Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Občané s erbem

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Helena Diesing: Český komiks 1. poloviny 20. století

Tomáš Winter

Žánr komiksu si za dobu své existence získal velký počet fandů a příz­nivců téměř po celém světě. Vypráví nejen zábavné a dobrodružné příběhy obyčejných smrtelníků i fiktivních superhrdinů, ale pokouší se také přístupným a populárním způsobem přiblížit nejrůznější historická vyprávění či přímo vědecké teorie (příkladem budiž v českém překladu dostupná kniha Richarda Osborna a Dana Sturgise Teorie umění). Současně se již komiks sám stal předmětem odborného zkoumání. To se ...

‣Více

Jan Blahoslav Lášek, Marina Luptáková, Michal Řoutil (eds.): Ikona v ruském myšlení 20. století

Sborník statí a studií
Kateřina Pražáková

V publikaci Ikona v ruském myšlení 20. století zpřístupnili Jan Blahoslav Lášek, Marina Luptáková a Michal Řoutil klíčové studie pěti ruských odborníků, kteří se problematikou ikon dlouhodobě zabývali. Z nich Jevgenij Nikolajevič Trubeckoj, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Pavel Alexandrovič Florenskij patřili ke generaci badatelů, která na počátku 20. století začala ikonomalbu oceňovat a obhajovat její kvality proti dříve rozšířenému shovívavě nadřazenému postoji vůči středověkému umění. Boris Andrejevič Uspenskij a Sergej ...

‣Více

Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková(eds.): Pracovali pro Třetí říši

Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945) – Edice dokumentů
Radka Šustrová

Téma práce a její distribuce lze bez nadsázky označit za klíčový segment sociální politiky v nacistickém Německu, který právem poutá pozornost českých i zahraničních badatelů. Důvodem je zejména rozhodující obrat na německém pracovním trhu ve třicátých a čtyřicátých letech od nezaměstnanosti po nedostatek dělníků, který popisovala dobová propaganda jako hlavní úspěch nacionálního socialismu, jenž neměl v evropském kontextu srovnání. Regulace nezaměstnanosti v Protektorátu Čechy a Morava směřovala rovněž v duchu ...

‣Více

Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka: Curia ducis, curia regis

Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců
Josef Šrámek

Panovnický dvůr hrál ve středověké společnosti velice podstatnou úlohu. Tvořil nejbližší okolí vladaře a svým způsobem i základní páteř tehdejšího státního organismu. Ve­dle toho však dvůr představoval také význačný kulturní fenomén. Dvorská problematika tak skýtá potenciál zaujmout široké spektrum zájemců o dějiny středověku, přesto v domácí medievistice stále figuruje téměř jako pole neorané. Už tím předkládaný titul přitahuje pozornost. Název, stejně jako podařená obálka s vyobrazením knížete Václava a ...

‣Více

Andreas Kossert: Chladná vlast

Historie odsunutých Němců po roce 1945
Petr Šafařík

Překlad knihy Andrease Kosserta Chladná vlast je první prací, v níž se mohou čtenáři v českém jazyce poměrně uceleným způsobem seznámit s problematikou integrace německých uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců ze zemí střední a východní Evropy v SRN a v NDR. Nejde ale o standardní syntézu. Jak ukazuje již první kapitola, hlavním autorovým záměrem bylo přispět k tomu, aby traumatická zkušenost nuceného vysídlení a obtížné integrace byla ještě více zapojena do ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz