Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Občané s erbem

Aktuální číslo

Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková(eds.): Pracovali pro Třetí říši

Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková(eds.): Pracovali pro Třetí říši

Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945) – Edice dokumentů
Radka Šustrová

Téma práce a její distribuce lze bez nadsázky označit za klíčový segment sociální politiky v nacistickém Německu, který právem poutá pozornost českých i zahraničních badatelů. Důvodem je zejména rozhodující obrat na německém pracovním trhu ve třicátých a čtyřicátých letech od nezaměstnanosti po nedostatek dělníků, který popisovala dobová propaganda jako hlavní úspěch nacionálního socialismu, jenž neměl v evropském kontextu srovnání. Regulace nezaměstnanosti v Protektorátu Čechy a Morava směřovala rovněž v duchu tohoto ideálu zejména k získávání pracovních sil pro práci na území říše. Fenomén nuceného pracovního nasazení pro válečně důležitou výrobu nacistického Německa se tak stal především v souvislosti s totální válkou podstatným aspektem nejen říšského hospodářství, ale i válečné zkušenosti mnoha mužů a žen v celé Evropě. Neodmyslitelně tudíž souvisí i s protektorátní historií a životem protektorátní společnosti. Této skutečnosti si byli vědomi i pracovníci Národního archivu, kteří připravili edici dokumentů s názvem Pracovali pro Třetí říši, jež se věnuje tématu českých dělníků na nuceném pracovním nasazení.

...

Scriptorium, Praha 2011, 462 s., 383 Kč.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz