Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Občané s erbem

Aktuální číslo

Andreas Kossert: Chladná vlast

Andreas Kossert: Chladná vlast

Historie odsunutých Němců po roce 1945
Petr Šafařík

Překlad knihy Andrease Kosserta Chladná vlast je první prací, v níž se mohou čtenáři v českém jazyce poměrně uceleným způsobem seznámit s problematikou integrace německých uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců ze zemí střední a východní Evropy v SRN a v NDR. Nejde ale o standardní syntézu. Jak ukazuje již první kapitola, hlavním autorovým záměrem bylo přispět k tomu, aby traumatická zkušenost nuceného vysídlení a obtížné integrace byla ještě více zapojena do celoněmeckého historického vědomí.

...

Přeložili Jiří Strážnický a Jan Mattuš, Host, Brno 2011, 473 s., 389 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz