Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Jiří Georgiev: Až do těch hrdel a statků?

Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848
Petr Valenta

Ačkoli byli někteří přední muži z řad aristokracie českých zemí připraveni v okřídleném výroku Karla III. ze Schwarzenbergu hájit práva české Koruny až do hrdel a statků, jejich zapojení do české společnosti bylo komplikované, především s ohledem na jejich stavovskou distanci ve směru k národní společnosti. Z tohoto faktu pak vyvstával i nezájem české historiografie, jejíž hlavní proudy sledovaly jiné, národotvorné, společenské vrstvy. Je potěšitelné, že od konce osmdesátých let ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz