Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Folklor a folklorismus

Folklor a folklorismus

Tradice lidové kultury a ideologie
Josef Jančář

Všeobecná obliba návratů do minulosti, touha překročit hranice času a vracet se k dávným událostem je jedním z charakteristických rysů postmoderní doby.

Projevy spojené se zemědělským hospodařením, s církevními obřady a křesťanstvím posvěcenými rituály rodinného života vytvořily svébytný systém významů a symbolů přispívajících k formování místních nebo regionálních kultur. Zájem o kulturu a způsob života venkova probudilo v druhé polovině 18. století osvícenství a v první polovině 19. století jej ještě prohloubil romantismus. Spolu s rozvojem industrializace začal v 19. století proces vytváření novodobých národů. Uplatňovaly se v něm ideje francouzské revoluce, které se týkaly zásad rovnosti a svobody jednotlivce, i názory Johana Gottfrieda Herdera o jedinečnosti národních společenství.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz