Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Místo gazely kormorán

Místo gazely kormorán

Výstava Konec avantgardy?
Tomáš Winter

Galerie hlavního města Prahy připravila na letní měsíce roku 2011 rozsáhlý výstavní projekt Konec avantgardy?, který představuje české výtvarné umění v dramatickém desetiletí 1938–1948. Výstava v pražské Městské knihovně potrvá do 25. září 2011.

Zatímco o výtvarném umění meziválečného Československa panuje v obecném povědomí poměrně uchopitelná, i když přirozeně zkreslená představa, u období druhé světové války a krátce po ní je to složitější. Aktivity skupiny Sedm v říjnu, Skupiny 42 i mladších surrealistů sice nejsou neznámé, avšak jejich zasazení do širšího kontextu kultury Protektorátu Čechy a Morava nebo tříleté perio dy po jeho zániku není snadné. Totéž platí o tvorbě umělců pohybujících se mimo rámec skupinových aktivit.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz