Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Zásluhy benátských žen

Zásluhy benátských žen

Manželkou, či kurtizánou v městě na laguně
Pavla Kotšmídová

Článek přibližuje každodenní život žen dvou rozdílných stavů, cnostného stavu manželského a hříšného stavu kurtizán, v době pozdní italské renesance. Zabývá se také pohledem žen na svět i sebe samotné.

Život renesančního člověka byl vymezován některými přelomovými událostmi, které dnešní badatelé nejčastěji označují podle van Gennepovy antropologické klasifikace jako přechodové rituály. V životě ženy představovaly takové mezníky zejména narození, svatba, porody dětí a nakonec smrt. Žena si mohla zvolit – či jí byla vybrána – jednu z cest, kterými se její život nadále ubíral. Mohla se vdát, vstoupit do kláštera, případně zůstat svobodná. Mohla se vydat i cestou „neřesti“ a stát se kurtizánou. Jak ale píše Moderata Fonte, takto ženy nejednají o své vůli, ale jen pod vlivem špatných mužů v okolí, kteří se o ně nepostarají nebo je svedou k neřestnému životu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz