Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Konstrukce mužské identity v minulosti i současnosti

Milena Lenderová

Česká historiografie se v průběhu posledního desetiletí hladce smířila s kategorií gender, kterou v historickém kontextu poprvé užila Natalie Zemon Davisová na konferenci v Berkshire v roce 1974. Užití genderu coby kategorie historické analýzy rozpracovala především Joan W. Scottová ve známé studii Gender: A useful Category of Historical Analysis; podle ní je gender konstitutivní prvek sociálních vztahů založený na obecně vnímaných rozdílech mezi pohlavími, současně je určující ve vztahu k ...

‣Více

Vzpomínejme, ale neplačme

Zbyněk Zeman (18. října 1928–22. června 2011
Ivan Šedivý

V létě roku 1948 uskutečnil mladý student práv Zbyněk Zeman nesnadný útěk za pozvolna padající železnou oponu. Z komunistického Československa emigroval do kolébky demokracie, do Velké Británie. Zde získal vzdělání, úspěšně vybudoval svoji badatelskou kariéru, založil rodinu, jedním slovem objevil zde svůj nový domov. V roce 1996 se profesor Zbyněk Zeman vrátil do rodného města, ačkoliv věděl, že návrat nebude snadný. Podle vlastní vzpomínky jej však poklidný život ctihodného oxfordského ...

‣Více

Krátce

  • S výstavami prezentujícími fotografické práce umělců avantgardy třicátých let 20. století se v Berlíně roztrhl pytel. Nedávno proběhla výstava tvorby Lyonela Feiningera v Kulturforu, v květnu byla otevřena výstava Brassaiho ve sbírkách Scharf-Gerstenberg a nyní probíhá ta nejrozsáhlejší z nich – retrospektiva André Kertésze v prostorách Martin-Gropius-Bau (do 11. září 2011), na které je prezentováno přes tři sta jeho fotografií, které vznikaly jak v Budapešti, tak i v Paříži a New ...

‣Více

Knihovnička

Vladimír Urbáněk

Humanismus, reformace a okultní nauky – tak by se dala heslovitě charakterizovat hlavní témata dnešní Knihovničky, jimiž se zabývají tři obsáhlé nové práce věnované ranému novověku v českých zemích. Každá z nich je významným příspěvkem ke zkoumání svého tématu, jednotlivé přístupy jsou však diametrálně odlišné. Monografie Lucie Storchové Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Scriptorium, Praha 2011) je přepracovanou verzí doktorské disertace a jedná se o dílo ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz