Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Konstrukce mužské identity v minulosti i současnosti

Konstrukce mužské identity v minulosti i současnosti

Milena Lenderová

Česká historiografie se v průběhu posledního desetiletí hladce smířila s kategorií gender, kterou v historickém kontextu poprvé užila Natalie Zemon Davisová na konferenci v Berkshire v roce 1974. Užití genderu coby kategorie historické analýzy rozpracovala především Joan W. Scottová ve známé studii Gender: A useful Category of Historical Analysis; podle ní je gender konstitutivní prvek sociálních vztahů založený na obecně vnímaných rozdílech mezi pohlavími, současně je určující ve vztahu k moci. Kategorie gender je sociálním a kulturním vymezením pohlaví, systémem rolí jim přisouzených, je takzvaným sociá­lním pohlavím. Joan W. Scottová tak nabídla vytvoření alternativního výkladu dějin, kterým by byla problematika pohlaví integrována do kontextu politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin. Historicky pojatý gender vbrzku ovládl historiografii a literární vědu, nicméně tato kategorie, vnímaná coby konstitutivní prvek sociálních vztahů, založený na obecně přijímaných rozdílech pohlaví, byla dlouho aplikována především na oblast women’s history. Konec 20. a počátek 21. století tuto skutečnost změnil až převratným způsobem: kategorie gender dala vzniknout men’s studies i queer studies a počet studií věnovaný této problematice roste doslova geo­metrickou řadou.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz