Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: DNA a historie

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Václav Kaplický

Hrst vzpomínek z dospělosti
Petr Čornej

Nerad bych se mýlil, ale jméno spisovatele Václava Kaplického (1895–1982) si dnešní kulturní veřejnost spojuje nejspíš jen s románem Kladivo na čarodějnice, který v roce 1969 posloužil Otakaru Vávrovi jako inspirace pro natočení stejnojmenného filmu, strhující umělecké paralely ke zrůdným procesům padesátých let. Je to pohled poněkud zkreslený, protože Kaplický inklinoval od ukončení středoškolských studií k radikálně socialistické linii a důsledně levicová orientace promlouvá z celé jeho beletristické tvorby ...

‣Více

Nikolaj Savický: Renesance jako změna kódu

O komunikaci slovem a obrazem v italské renesanci
Vít Vlnas

Text druhého vydání své Renesance pozměnil autor dle vlastního doznání jen nepatrně oproti vydání prvnímu z roku 1998. Rozšířil sice seznam literatury o některé nové tituly, v díle samém k nim však nepřihlédl a ze vzájemného srovnání obou edic je patrno, že v souladu se svým přesvědčením cizeloval více formální nežli obsahovou a argumentační složku knihy. Přestože se už v názvu objevují dvě slova hojně užívaná v současné historiografické produkci ...

‣Více

Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.): Korespondence T. G, Masaryk – Antonín Rezek

Bohumil Jiroušek

Před koncem minulého století se tehdejší Masarykův ústav AV ČR (dnes Masarykův ústav a Archiv AV ČR) zavázal k rozsáhlému a dlouhodobému projektu – k vydávání Masarykovy korespondence v úplnosti. Zmínit tak lze edice Masarykovy korespondence s Bedřichem Hlaváčem, s Karlem Kramářem, staročechy... Nejnověji do této řady přibyl svazek korespondence s historikem Antonínem Rezkem (1853–1909), jeho kolegou z univerzity a od roku 1896 významným úředníkem vídeňského ministerstva kultu a vyučování ...

‣Více

Martin Šandera: Hynce Ptáček z Pirkenštejna

Opomíjený vítěz husitské revoluce
Josef Šrámek

Jméno utrakvistického hejtmana a politika Hynce Ptáčka z Pirkštejna nepatří sice mezi historiky husitství ke jménům neznámým, avšak v očích širší veřejnosti ho zcela zastiňuje lesk královského majestátu Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. Historik královéhradecké univerzity Martin Šandera se Ptáčkově osobě i dějinám východočeských husitských struktur dlouhodobě věnuje a výsledky svého studia nyní předkládá v monografické podobě. Už zvolený podtitul naznačuje Šanderou preferovanou optiku. Nelze si v tomto ohledu nevzpomenout ...

‣Více

Jiří Jurok a kol.: Nový Jičín

Jan Kilián

V dalším svazku edice o dějinách českých, moravských a slezských měst přišla řada na historicky a památkově mimořádně zajímavý Nový Jičín, v němž se autorský kolektiv sjednotil kolem tamějšího dlouholetého muzejníka Jiřího Juroka, který se ujal celé třetiny knihy, pojednávající o městě od počátků do bělohorské éry. Mezníkem se zde přitom nestává rok defenestrace, ani rok bělohorské bitvy, nýbrž (v případě Nového Jičína poměrně pochopitelně) rok 1624, kdy bylo město ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz