Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: DNA a historie

Aktuální číslo

Mezi životem, smrtí a identitou

Mezi životem, smrtí a identitou

Archeologie a genetika o původu Jihočechů v Netolicích
Jaromír Beneš – Emanuel Žďárský

Začalo to vše prostě v roce 1994, kdy první z pisatelů těchto řádků na výzvu policie přijel prohlédnout návrší Sv. Ján v jihočeských Netolicích, kde školní děti vyhrabaly pytel lidských kostí.

Podrobné ohledání ukázalo existenci „josefské“ deponie lidských ostatků ze zrušeného hřbitova. Tedy kumulace kosterných ostatků z pohřebiště, zrušeného za reforem císaře Josefa II. Věc tedy vcelku nezajímavá, pro terénního archeologa rutinní, i když ne zcela běžná. Lidské kosti se však nacházely na místě, které je zachyceno již v Kosmově kronice jako součást údajného slavníkovského panství. Následovalo dlouhé pátrání, které nás dovedlo do roku 2000, kdy byl na návrší zahájen rozsáhlý archeologický výzkum, který pokračuje dodnes a ještě dlouho (doufejme) pokračovat bude. Co o nalezišti téměř po osmnácti letech víme?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz