Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: DNA a historie

Aktuální číslo

Jeskynní galerie Chauvet

Jeskynní galerie Chauvet

Prehistorický doklad vývoje lidské kreativity
Barbora Půtová – Václav Soukup

V dějinách vědeckého studia lidské prehistorie se odehrálo několik zásadních objevů, které doslova destruovaly představy o evoluci člověka a lidské tvořivosti.

nes již učebnicovým příkladem je objev španělské jeskyně Altamira, který obrátil pozornost vědecké i laické veřejnosti k mladopaleolitickým jeskynním malbám z období magdalénienu. V průběhu 20. století bylo na území dnešního severního Španělska a jižní Francie (frankokantaberská oblast) objeveno několik desítek magdalénských jeskyní, jejichž stěny jsou pokryty nadčasovými obrazy prehistorických zvířat ztvárněných s mimořádnou uměleckou kreativitou a invencí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz