Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: DNA a historie

Aktuální číslo

Martin Šandera: Hynce Ptáček z Pirkenštejna

Martin Šandera: Hynce Ptáček z Pirkenštejna

Opomíjený vítěz husitské revoluce
Josef Šrámek

Jméno utrakvistického hejtmana a politika Hynce Ptáčka z Pirkštejna nepatří sice mezi historiky husitství ke jménům neznámým, avšak v očích širší veřejnosti ho zcela zastiňuje lesk královského majestátu Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. Historik královéhradecké univerzity Martin Šandera se Ptáčkově osobě i dějinám východočeských husitských struktur dlouhodobě věnuje a výsledky svého studia nyní předkládá v monografické podobě. Už zvolený podtitul naznačuje Šanderou preferovanou optiku. Nelze si v tomto ohledu nevzpomenout na letitý snímek Jan Roháč z Dubé (1947), jenž postavu pana Ptáčka vykresluje tak, že si může jen stěží získat sympatie diváků, a který tak představuje pomyslný výchozí bod Šanderovy knihy.

...

Vyšehrad, Praha 2011, 194 s., 248 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz