Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poslední Rožmberk

Aktuální číslo

Jindřich Francek: Dějiny Jičína

Jindřich Francek: Dějiny Jičína

Jan Kilián

S pendantem k úspěšným monografiím o historii českých měst z ediční řady Nakladatelství Lidové noviny přišla na trh vlastně teprve až nyní také konkurence, nabízející podobně strukturovaný příběh, a to z pera jediného autora, dlouholetého jičínského archiváře Jindřicha Francka. Jeho autorství přece jen není výlučné; topografický úvod a kapitoly o počátcích osídlení a o založení Jičína, resp. o období Přemyslovců, obstarala specialistka – archeoložka Kristýna Peroutková-Matějková. Jelikož její podíl není zase až tak zanedbatelný, možná poněkud překvapí jeho víceméně marginální zviditelnění. Vždyť ani to by jistě neumenšilo Franckův obdivuhodný záběr a pisatelský počin, který už byl mimochodem hotov na konci devadesátých let, nedočkal se však tehdy vydání. Díky tomu mohl být ale ještě korigován a doplněn.

...

Rybka Publishers, Praha 2010, 600 s., 499 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz