Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Okultismus v historii

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou

Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945–1959)
Doubravka Olšáková

V brněnském nakladatelství HOST vydal Alessandro Catalano přepracovanou a rozšířenou verzi své diplomové práce. Hlavním tématem je, jak již vyplývá z názvu, literatura a kulturní politika let 1945–1959. Struktura jeho studie však zohledňuje také období před rokem 1945 i období po jím vymezeném datu 1959. Od fenoménu zrodu socialistického realismu se dostává k hlavní charakteristice jeho vývojových stadií a nakonec i k jeho krizi. Chronologické pojednání úspěšně doplňuje o ...

‣Více

Jiřina Růžová: Písař Místa pravdy

Život egyptologa Jaroslava Černého
Břetislav Vachala

Nakladatelství Libri vydalo ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy ojedinělou knihu věnovanou životu významného českého egyptologa Jaroslava Černého (1898–1970). Dosud jediná srovnatelná monografie pojednávala o životě a díle zakladatele naší egyptologie Františku Lexovi (František Lexa – zakladatel české egyptologie, Praha 1989). Vzhledem ke světové proslulosti J. Černého je zcela přirozené, že kniha vyšla dvojjazyčně (anglický text je na s. 138–281). Je pozoruhodné, jak hluboký chlapecký zájem plzeňského rodáka ...

‣Více

Tomáš Breň – Pavel Janáček (eds.): "O slušnou odměnu bude pečováno..."

Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století
Michal Topor

Ptáme-li se po podmínkách vzniku díla, ale i dál vůbec po podmínkách existence něčeho, čemu se obvykle říká „literatura“, je možné ptát se i po podmínkách ryze ekonomických, docela materiálních; je možné na základě promyšlených a důkladně vedených sond modelovat indivi- duální či kolektivní podmínky tvořivého života. Vždy odtud ovšem bude blízko k poněkud potměšilé ironizaci: tam, kde je snaha porozumět významovým intenzitám díla víceméně systematicky nahrazena šacováním jeho autora ...

‣Více

Magdalena Beranová – Antonín Kubačák: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě

Bohumil Tesařík

Zemědělstvím se lidé živí jen malý zlomek celé své existence – u nás ve střední Evropě přibližně 7500 let. I tak je to z pohledu současného člověka obrovská epocha, ve které se lidstvo početně rozrostlo z užšího evropského hlediska na mnoho set milionů. Takový obrovský růst obyvatel umožnilo právě zemědělství. Člověk je tvor, který potřebuje znát svoji historii. Potřebuje znát také historii změn, které utvářely různá společenství (od poddanství až po ...

‣Více

Frank Rossavik: Deváté dítě

Židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty
Pavol Jakubec

Při zběžném pohledu na množství literatury se může zdát, že náročné a komplexní téma holocaustu je dnes již víceméně vyčerpáno. Kniha norského publicisty Franka Rossavika, která se k nám nyní dostává v českém překladu, svědčí spíše o opaku.

Příběh Edgara Brichty je ojedinělým setkáním norských a československých dějin. Devítiletý Rossavikův hrdina se ocitne v pobřežním městečku Laksevg „na prázdninách“, jež se vinou války změní v několikaletý pobyt. Malý Edgar měl ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz