Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Okultismus v historii

Aktuální číslo

Magdalena Beranová – Antonín Kubačák: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě

Magdalena Beranová – Antonín Kubačák: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě

Bohumil Tesařík

Zemědělstvím se lidé živí jen malý zlomek celé své existence – u nás ve střední Evropě přibližně 7500 let. I tak je to z pohledu současného člověka obrovská epocha, ve které se lidstvo početně rozrostlo z užšího evropského hlediska na mnoho set milionů. Takový obrovský růst obyvatel umožnilo právě zemědělství. Člověk je tvor, který potřebuje znát svoji historii. Potřebuje znát také historii změn, které utvářely různá společenství (od poddanství až po „socialistickou“ kolektivizaci), a také těch, které vytvořily moderního evropského člověka. Známe důležité objevy a technické vynálezy, elektřinu, výbušné motory, telefonní spojení, radiové a televizní vysílání, počítače, internet. Ale to všechno je otázka posledního století nebo necelých dvou. Nic z toho by nemohlo vzniknout, kdyby lidé nedokázali postupně zvětšovat možnosti své základní obživy.

...

Libri, Praha 2010, 432 s., 990 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz