Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Okultismus v historii

Aktuální číslo

Mezi rakouským orlem a československým lvem

Mezi rakouským orlem a československým lvem

Alois Musil – důvěrník císaře Karla i chráněnec T. G. Masaryka
Jan Galandauer

Život a kariéra Moravana a slavného orientalisty Aloise Musila byly, až do konečné katastrofy a převratu v srdci Evropy v říjnu–listopadu 1918, spojeny s podunajskou monarchií a habsburskou dynastií.

Kněz, profesor vídeňské univerzity, dvorní rada, tajný rada, generál c. a k. armády, nositel dlouhé řady rakouských řádů a vyznamenání – a blízký důvěrník císaře a císařovny. Za války se snažil habsburskou říši zachránit a významně se podílel na snaze císaře Karla o uzavření míru. Můžeme říci, že jeho politika byla opakem toho, o co v emigraci usiloval T. G. Masaryk. Ten pokusy o vyvedení habsburké monarchie z války považoval pro československou politickou emigraci za nebezpečné, protože by mohly vést k zachování podunajské říše, a tím k zmaření jeho cíle – vytvoření samostatného československého státu. Mohlo by se zdát, že Alois Musil, tak bytostně spjatý s habsburskou dynastií a říší, nebude mít v Masarykově republice šanci na karié­ru. Od roku 1909 byl profesorem vídeňské univerzity, s jejíž podporou podnikal své badatelské cesty.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz