Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Okultismus v historii

Aktuální číslo

Na rozvědkách

Na rozvědkách

Čechoslováci na ruské frontě 1914–1917
Dalibor Vácha

Česká družina vznikla na základech úsilí českých krajanských politiků a její prvotní určení vyjadřovalo bezbřehý optimismus a slavjanofilství českých revolucionářů v Rusku. Vojáci České družiny měli sloužit jako spojovací prvek mezi ruskými vojsky vstupujícími do českých zemí a místním obyvatelstvem. Jeden z rozkazů ruského generálního štábu uváděl: Proto za účel tvoření vojskových útvarů z českých dobrovolníků je míti roznícení povstání mezi českým obyvatelstvem v Rakousko-Uhersku. Spolu s tím jeví se býti nutným použíti českých družin k vytvoření příznivé situace na území rakousko-uherském pro činnost našich vojsk. Tyto úkoly českých družin, které odůvodňují, aby (české družiny) byly považovány ne za bojový útvar, nýbrž za sbor propagandistů v zájmu ruské armády, musí ovšem míti vliv i na sklad vnitřního života těchto útvarů. Již průběh prvních měsíců na válečném poli však ukázal, že víra v sílu ruských zbraní nebyla úplně oprávněná a úkoly družiníků se změnily.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz