Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Okultismus v historii

Aktuální číslo

Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou

Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou

Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945–1959)
Doubravka Olšáková

V brněnském nakladatelství HOST vydal Alessandro Catalano přepracovanou a rozšířenou verzi své diplomové práce. Hlavním tématem je, jak již vyplývá z názvu, literatura a kulturní politika let 1945–1959. Struktura jeho studie však zohledňuje také období před rokem 1945 i období po jím vymezeném datu 1959. Od fenoménu zrodu socialistického realismu se dostává k hlavní charakteristice jeho vývojových stadií a nakonec i k jeho krizi. Chronologické pojednání úspěšně doplňuje o tematická pojednání věnovaná jak toposům jako mládí, nepřítel či fréza, tak i osobnostem české poválečné literatury, jako byli Vítězslav Nezval, František Halas, Jiří Weil, Egon Hostovský, Bohumil Hrabal a další. Alessandro Catalano dokáže přemýšlet o tématu vztahu kultury, literatury a politiky v širších kontextech jeho historických přesahů, dějiny literatury padesátých let se snaží nahlížet jako historický problém stejných historických kvalit, jaké přičítáme jiným historickým tématům a obdobím – například i autorovu oblíbenému baroku.

...

Přeložila Jana Vicenová, Host, Brno 2010, 420 s., 299 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz