Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Státní bankroty

Aktuální číslo

Smrt váženého pana Kredita

Smrt váženého pana Kredita

Pár úvah nad první velkou novověkou finanční krizí
Antonín Kostlán

„Drahota veliká nesmírně ve všelijakých věcech vždy se rozmáhala; každý své věci zvejšoval, jak chtěl, upřímnost a dobré svědomí zavřeno,“ lamentuje ve svých „Pamětech“ Mikuláš Dačický z Heslova.

V jeho zprávách věnovaných prvním rokům po bělohorské bitvě se tak snoubí tvrdá kritika politiky pobělohorských vítězů s líčením tehdejší inflace a neutěšených hospodářských poměrů vůbec. Mince peněžitá nová, stříbrná, velmi zlehčená se dělala; staré dobré stříbrné tolary vzácné byly a zřídka vídány byly, jenž předešle po 70 krejcařích vydávány a brány byly, juž po čtyrech, po pěti kopách míšeňských. Dukátové zlatí, kteříž po půl druhé kopě míšeňské platívali, juž po šesti, sedmi kopách míšeňských etc. Tak bída bídu následovala a zhouba zemská nepřestávala. A tak zlehčena jest na nejvyšší stará sláva národu českého, a to vše skrze (…) hrozný pád stavův českých, jenž své pozdvižení a nerozvážlivé předsevzetí ničemně prohráli, a tak sebe a jiné mnohé nevinné, k takovým hrozným bídám, soužení a těžkostem připravili. Pán Buoh rač se smilovati! Finanční krize z počátku třicetileté války se tak i pod vlivem Dačického kronikářského textu stala jedním z pravidelně připomínaných emblémů národní porážky; k vylíčení toho všeho zlého, co se „nám“ stalo po krachu stavovského povstání let 1618–1620, patří pravidelně nejen popravy na Staroměstském náměstí a Komenský loučící se s vlastí na Růžovém paloučku při odchodu do exilu, ale i zlopověstné mincovní družstvo z let 1622–1623. Tak totiž dost symptomaticky pojmenoval před sto lety Jan Herain předpokládaného hlavního viníka, kterým mělo být mincovní konsorcium v čele s dvorským kupcem Janem de Witte z Lilienthalu, pražským finančníkem nizozemského původu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz