Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Státní bankroty

Aktuální číslo

Jsem medievistou, politickou figurou jsem býval jen čas od času

Jsem medievistou, politickou figurou jsem býval jen čas od času

Rozhovor s profesorem Karolem Modzelewským o barbarské Evropě i Solidarnośći
Jan Klápště

Snad každý rozhovor s Karolem Modzelewským se rozeběhne dvěma směry. Začne zcela přirozeně střídat zdánlivě odlehlá témata raně středověkých dějin s úplně dnešními politickými otázkami. Karol Modzelewski se v šedesátých letech stal spolutvůrcem dodnes živě diskutovaného modelu „středoevropského státu“ a nedávno vydal objevnou knihu o „barbarské Evropě“. Zároveň ale byl jedním z mozků protikomunistické opozice v Polsku, koneckonců jemu opoziční hnutí vděčilo i za jméno Solidarność. Není snadné najít odpověď na otázku, jak tento mírný muž s přívětivým úsměvem dokázal spojit dráhu vynikajícího medievisty se zarputilým odporem vůči nepřijatelnému režimu.

Jste současně medievistou i politickou osobností. Tato charakteristika vyvolává otázku, jak jste se stal medievistou a jak se vám povedlo spojit tak rozdílné oblasti?

Jsem medievistou, politickou figurou jsem býval čas od času. V sedmnácti letech, kdy jsem maturoval, zemřel můj nevlastní otec, významný polský komunista. Asi měsíc před svou smrtí, v květnu 1954, mi vyprávěl, že seděl v Lubljance v Sovětském svazu, kde byl mučen, a že tam na něm chtěli vynutit doznání, že byl francouzským a japonským agentem. Je třeba říct, že v této době nebylo bezpečné říkat dětem pravdu o rodinné historii ani o obecných dějinách, protože se mohly někde proříct, a tím přivést sebe i své rodiče do nesnází. Právě proto to pro mě znamenalo velký šok. Po otčímově smrti mi matka – dcera menševika umučeného v lágrech (o čemž jsem také nevěděl) – řekla, že miliony lidí byly bezdůvodně vězněny v pracovních táborech. Protože jsem byl částečně vychován v sovětském dětském domově pro děti zahraničních soudruhů a posléze v stalinské škole a lyceu, zhroutil se mi najednou celý svět. V okamžiku kdy jsem se to dozvěděl, musel jsem si tento svět nějak poskládat. Možná právě to způsobilo, že jsem se rozhodl pro studium dějin, a ne pro filosofii. Pochopil jsem, že doktrína, která se vyučovala na filosofii, neodpovídá realitě, a právě proto jsem chtěl raději studovat dějiny, čili realitu. A proč jsem si zvolil středověk? Hned na počátku studií jsem zjistil, že zatímco starověk a středověk byly na přednáškách podávány velice zajímavě, nejnovější dějiny se přednášely podle závazné šablony. Mimo to jsem se velice rychle zorientoval v tom, že pokud chtěl člověk seriózně studovat, musel jít na středověk nebo na starověk, neboť dozor politických komisařů zde byl menší.

...

Karol MODZELEWSKI (nar. 1937 v Moskvě), polský a evropský medievista. Autor tří medievistických knih: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego (1975, 2000), Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej (1989), Barbarzyńska Europa (2004, francouzsky 2006). V šedesátých letech jeden z tvůrců teorie o služebné organizaci, která měla patřit k hospodářským oporám států „středoevropského typu“, tj. státu přemyslovského, piastovského a arpádovského. Třetí z knih se až překvapivě novým způsobem zabývá evropeizací té části Evropy, která ležela mimo přímý dosah římského dědictví. Od šedesátých let byl zároveň jedním z hlavních intelektuálních představitelů polské protirežimní opozice, za tuto činnost byl třikrát uvězněn. Transformací postkomunistického Polska se zabýval v knize Dokąd od komunizmu? (1993, italsky 1994, francouzsky 1995, německy 1996). Od roku 1990 profesor Varšavské univerzity.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz