Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Státní bankroty

Aktuální číslo

Marginalia historica rediviva

Marginalia historica rediviva

Časopis katedry dějin Pedf UK v Praze
Eduard Burget

V letech 1996–2004 vycházel na katedře dějin a didaktiky dějepisu při Pedagogické fakultě UK v Praze sborník převážně studentských prací Marginalia historica, který si za dobu svého vydávání vytvořil poměrně slušné renomé. Pod stejným názvem, ale se zcela odlišným obsahem vyšla na podzim a krátce před koncem roku 2010 první dvě čísla časopisu s podtitulem Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. Od svého předchůdce se nový časopis liší nejen periodicitou (měl by vycházet dvakrát ročně), ale především strukturou rubrik, která odpovídá stadardům vědeckých časopisů. První číslo však vzbuzuje mírné rozpaky, neboť jeho vlastním obsahem jsou pouze dvě studie, doplněné o blok deseti recenzí a tři zprávy. V první studii se Olga Kovaříková věnuje divadelní cenzuře v době protektorátu a na několika konkrétních příkladech ukazuje jaká témata byla pro cenzuru oné doby nepřijatelná. Jako poněkud zbytečná se jeví závěrečná část příspěvku, kde autorka obsáhle cituje ze vzpomínek českých divadelníků na dobu okupace, které vyšly v roce 1965 ve sborníku Theater – Divadlo.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz