Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Státní bankroty

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Kateřina Hloušková: Země za zrcadlem

Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století
Jitka Komendová

Ačkoli se starší ruské dějiny za poslední dvě desetiletí propadly zcela na periferii zájmu české badatelské obce, diplomatické vztahy Moskevské Rusi s okolním světem představují výjimku. V českém překladu byly vydány některé diplomatické prameny a různým aspektům tohoto tématu se dostalo i knižního zpracování. Kateřina Hloušková na tento proud bádání navázala a v monografii o rusko-italských vztazích 17. století velmi dobře ukazuje, že Petrovo „otevření okna do Evropy“ je jen ...

‣Více

Daniela Tinková: Tělo, věda, stát

Zrození porodnice v osvícenské Evropě
Vladan Hanulík

Ústředním tématem knihy Daniely Tinkové je etablování profesionálního porodnictví v době vrcholného osvícenství s důrazem na zachycení období let 1750–1820. Autorka sleduje vliv modernizace společnosti manifestované v případě těla zejména vznikem tzv. biopolitiky, procesu medikalizace společnosti, tedy normalizace společnosti prostřednictvím lékařských poznatků a praktik „nutících“ členy populace dodržovat normativní strategie přístupu k vlastnímu tělu. A konečně proces profesionalizace lékařství, jenž svými důsledky zásadně pozměnil charakter léčebného odvětví po staletí ...

‣Více

René Petráš – Helena Petrův – Harald Christian Sheu (eds.): Menšiny a právo v České republice

Jakuv Rákosník

Tematika menšin je v současnosti velmi oblíbeným tématem v sociálních vědách, zdaleka nejen v historio­grafii. Název této knihy je širší než vlastní obsah, protože pozornost je věnována v zásadě jen menšinám národnostním. S ohledem na celkové parametry publikace však tento fakt neznamená nic víc než konstatování, že název mohl být konkrétnější.

...

Auditorium, Praha 2009, 512 s., 520 Kč

‣Více

Jaroslav Pažout: Mocným navzdory

Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století
Jan Mervart

Monografie Jaroslav Pažouta sice nepatří mezi nejžhavější novinky na českém knižním trhu, volbou tématu a úrovní jeho zpracování však stále náleží k titulům, jež si zaslouží pozornost širší čtenářské veřejnosti. Autor totiž pro českou historiografii objevil rozsáhlý, nesmírně zajímavý a doposud poněkud opomíjený prostor studentského hnutí. Jakkoliv se na první pohled může zdát, že srovnání studentských aktivit šedesátých let na Západě a na Východě nemůže vyznít příliš produktivně, pisatelův přístup ...

‣Více

František Šmahel: Život a dílo Jeronýma Pražského

Zpráva o výzkumu
Petr Čornej

Každý skutečný historik má své milované celoživotní téma, k němuž se znovu a znovu vrací. V případě Františka Šmahela je takovým tématem osud Husova mladšího spolupracovníka, spolumučedníka a reformního myslitele Jeronýma Pražského. První knižní monografii, kterou mimo jiné vstoupil do povědomí širší kulturní veřejnosti, mu věnoval už v roce 1966, tenkrát s podtitulem Život revolučního intelektuála. Výstižné upřesnění nereflektovalo pouze tehdejší klima, nýbrž v druhém plánu naznačovalo, že autor promítá ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz