Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Státní bankroty

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Státní bankroty

  • Eduard Kubů – Jiří Šouša (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Dokořán, Praha 2009, 728 s., 599 Kč

Kolektivní monografie vnáší nové světlo do dějin peněžnictví v českých zemích. V centru její pozornosti však nestojí peněžní ústavy se svými aktivitami a klientelou, ale finančníci, tedy bankéři a manažeři pojišťoven, spořitelen, záložen. Práce sleduje a srovnává zrod národních finančních elit, jejich profilování a konstituování jako exkluzivní sociální ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz