Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Čítárna novin a časopisů

  • Nové číslo časopisu Paměť a dějiny 2/2010, které vyšlo během prázdnin, se opravdu vydařilo. Úvodní článek trojice autorů (Jaroslav Čvančara, Zdeněk Hazdra a Jan Vajskebr) popisuje dramatické události posledních dnů druhé světové války na pozadí osudů tří šlechticů. První z nich, který stál na straně odcházejících okupantů, byl SS-Gruppenführer a generálporučík Waffen-SS hrabě von Pückler, který 12. května 1945 spáchal v Čimelicích sebevraždu, druzí dva se aktivně účastnili osvobozovacích ...

‣Více

Krátce

  • Počátkem prosince letošního roku bude zahájena dlouho očekávaná výstava Karla Škréty, kterou připravuje Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Samotné výstavě předchází rozsáhlý výzkum, na kterém se podílí tým badatelů. Již v minulých číslech našeho časopisu jsme v rámci rubriky Portréty otiskli dvě studie Víta Vlnase (DaS 10/2009) a Lenky Stolárové a Marcely Vondráčkové (DaS 8/2010), které se zabývaly některými aspekty Škrétovy tvorby. Informace ...

‣Více

Dijon 1920

Připomenutí zajímavého jubilea
Jiří Hnilica

Ve chvíli, kdy se člověk dožije devadesáti let, je považován za kmeta hodného úcty a uznání, ve chvíli, kdy se podobného jubilea dočká kulturní instituce, je čas na připomenutí tradice a bilancování. V případě Dijonu se jedná o to zajímavější zastavení, neboť peripetie českých sekcí na francouzských středních školách, jejich otvírání a zavírání, nečekaně přesným způsobem svědčí o chronologii „přináležitosti“ k Západu českých dějin 20. století. Sekce totiž fungovaly mezi ...

‣Více

Obnovená premiéra filmu Svatý Václav

Před osmdesáti lety byl natočen první český historický velkofilm Svatý Václav. Tento bezmála dvouhodinový němý film s původní hudbou Oskara Nedbala a Jaroslava Křičky je dosud jediným pokusem jak převést příběh svatého Václava na filmové plátno. Film je v české kinematografii raritou. Jeho rozpočet dosáhl astronomické výše, hrály v něm domácí i zahraniční filmové hvězdy, jako první film u nás získal finanční podporu státu. Už jen záměr zpracovat svatováclavské téma ...

‣Více

Knihovnička

Jiří Suk

Všechny přečtené knihy spojuje podezření proti té historii, která se považuje za vědu. Jsou tedy aktuální, vždyť přece stále tvrdíme, že je to exaktní věda se vším všudy – a nejen před grantovou agenturou či evaluační komisí. Francouzský historik Paul Veyne v knize Jak se píšou dějiny (přeložil Čestmír Pelikán, Pavel Mervart, 2010) rozlišuje dvě oblasti: nebeskou a pozemskou. Nahoře vládnou zákony, Boží prozřetelnost, později vědecký determinismus. Dole, v sublunárním světě ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz