Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

Existoval "západní marxismus"?

Existoval "západní marxismus"?

Podoby levicového myšlení v demokratických zemích
Miloš Havelka

„Počestnost dnešního učence, a především dnešního fi losofa lze měřit na tom, jak se staví k Nietzschemu a Marxovi. (…) Svět, ve kterém žijeme, je světem dalekosáhle poznamenaným Marxem a Nietzschem.“

ato slova napsal Max Weber v roce 1905. Marxův a Engelsův Komunistický manifest sice označil za patetické proroctví, nicméně připojil, že pokud nepodlehneme vlastním zásadně odlišným stanoviskům, pak musíme připustit, že se jedná o vědecký výkon prvořadého významu. Nebyli to tedy jen sociální demokraté, anarchisté a aktivisté nejrůznějších levicových směrů, kteří na přelomu 19. a 20. století, tj. v období druhé internacionály (její činnost prakticky skončila s první světovou válkou) diskutovali o formách a obsahu Marxova učení. A Max Weber také nebyl v pozdně měšťanském myšlení ani prvním ani posledním, kdo si již tehdy uvědomil nejen politický, ale také odborný význam marxismu. Po „říjnové revoluci“ se Weber k tématu mimochodem ještě jednou vrátil a předpověděl nevyhnutelnou byrokratizaci ruského socialismu, protože podle něho – velice zjednodušeně řečeno – strana bude muset nahrazovat trh.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz