Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

Marxovo dědictví z britského pohledu

Marxovo dědictví z britského pohledu

Rozhovor s Garethem Stedmanem Jonesem o úpadku hospodářských dějin a angažovanosti historiků
Michal Kopeček

Za co, podle vás, vděčí moderní historiografie Karlu Marxovi? A je vůbec možné rozlišit mezi vlivem marxismu a obecněji vlivem sociologie na moderní historickou vědu?

Myslím, že největší vliv marxismu na historiografii spočívá v podnětu k založení a rozvoji hospodářských dějin jako specifického druhu historického výzkumu. Začíná to zhruba v osmdesátých až devadesátých letech 19. století, kdy se historici pokoušeli reagovat na podněty, které nacházeli v Kapitálu a dalších Marxových dílech. V tomto smyslu je tedy určitě možné odlišit vliv marxismu od vlivu sociologie, ať už weberiánské či durkheimovské. Bohužel musím konstatovat, že v poslední době hospodářské dějiny dosti upadly, přinejmenším co se týče anglo-amerického dějepisectví.

...

Gareth STEDMAN JONES (nar. 1942) je historik, profesor politických věd na historické fakultě univerzity v Cambridge a ředitel tamního Centra pro historii a ekonomiku. Jeho odborný zájem zahrnuje moderní dějiny evropského politického myšlení a politické, intelektuální a hospodářské dějiny Evropy po Francouzské revoluci. V letech 1964–1981 byl členem redakční rady vlivného politického dvouměsíčníku New Left Review. V roce 1976 spoluzakládal časopis History Workshop Journal. Je autorem řady monografií a odborných studií, mj. Outcast London: A Study in the Relationship Between Classes in Victorian Society (Oxford 1971), Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832–1982 (Cambridge 1983), An End to Poverty? (London 2005). Je též autorem rozsáhlé předmluvy k modernímu anglickému vydání Komunistického manifestu (­Harmondsworth 2002). V dubnu tohoto roku navštívil Prahu, kde v rámci projektu Socialistická diktatura jako myšlenkový svět, jehož českým garantem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, pronesl přednášku Místo socialismu v náboženských dějinách západní Evropy.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz