Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

Každodennost v českém pohraničí po skončení války

Každodennost v českém pohraničí po skončení války

aneb Osídlencův den jako každý jiný
Petr Sedlák

S každodenností to není snadné. Každého zajímá, ale o co přesně jde? Lidé, kteří na ni odkazují, mívají obvykle na mysli život běžných lidí v běžném, tj. každodenním životě, rutinu, do níž jen omezeně pronikají dějinné události. V tomto smyslu přetrvává každodennost jako blíže nedefi novaná kategorie i v dějepisectví.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz