Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Petr Koura – Pavlína Kourová: České Vánoce od vzniku republiky po sametovou revoluci

Hana Havlůjová

Rok co rok se na našem vánočním trhu objevují knihy, předmětem jejichž zájmu jsou „tradiční české Vánoce“. Obvykle čerpají z již mnohokrát přetlumočených etnografických záznamů z přelomu 19. a 20. století, případně se zabývají ohlasem vánočních svátků v literární, hudební či výtvarné produkci. V posledních dvaceti letech se pak stále častěji setkáváme také s publikacemi, které se dotýkají s větší či menší mírou aktua­lizace duchovní podstaty Vánoc. Poněkud skepticky ...

‣Více

Dana Dvořáčková-Malá – Petr Charvát – Bohumír Němec – Radka Lomíčková – Jan Zdichynec (eds.): Za zdmi kláštera

Cisterciáci v českých dějinách
Josef Šrámek

Dějiny cisterciáckého řádu se těší v českém dějepisectví nemalé oblibě, s níž se může málokterý jiný řeholní řád měřit. S popularizací jeho dějin je spjato přednostně jméno Kateřiny Charvátové, jejíž vícesvazkovou syntézu dějin řádu v Čechách jistě není nutno obsáhleji představovat. Recenzovaná publikace z produkce nakladatelství Veduta si logicky nekladu za cíl se záběrem knih Kateřiny Charvátové soutěžit, ale zaměřuje se spíše na dílčí aspekty řeholního života, jež usiluje představit ...

‣Více

Luboš Velek – Jan Bílek (eds.): Karel Kramář (1860–1937)

Život a dílo
Robert Sak

Když jsem před časem v rozhlase posuzoval monografii Karla Kramáře z pera Martiny Lustigové, smekal jsem před její odvahou, dodávaje, že si čeští dějepisci s touto osobností vlastně nevědí rady. Na té pokloně – navzdory nejedné dílčí výhradě – nemám co měnit, zato platnost mé vysvětlující poznámky je silně zpochybněna po přečtení obsažného sborníku příspěvků z vědecké konference Karel Kramář (1860–1937). Postarala se o to většina z bezmála pěti desítek autorů ...

‣Více

Petr Zídek: Příběh herečky

Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět
Milan Drápala

Milada Horáková je vnímána jako symbol justiční zvůle a brutality komunistického režimu v padesátých letech při potírání „třídních nepřátel“ a prakticky již dvě desetiletí její osud přitahuje zájem publicistů a historiků. Jako by její tragická smrt však poněkud zastínila intenzivní a bohatou aktivitou vyplněný život. Je tak trochu paradoxní, že dříve než důkladné biografie Milady Horákové jsme se dočkali knižního životopisu ženy, která ji v roli jedné z pětice prokurátorů ...

‣Více

Michal Jareš (ed.): Michal Mareš: Přicházím z periferie republiky

Eduard Burget

V období let 1946–1948 náležel týdeník Dnešek, vedený Ferdinandem Peroutkou, k nemnoha nezávislým časopisům poválečného Československa. Po boku respektovaných novinářů, jakými byli sám Peroutka či prozaik Edvard Valenta, se objevil i anarchistický novinář Michal Mareš. Jeho reportáže otiskované na stránkách Dneška a Svobodných novin v oněch letech, nazvané Přicházím z periferie republiky, popisovaly poměry v pohraničních oblastech, řádění Rudých gard, zcela chaotický a bezcitný odsun Němců či svévolné chování ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz