Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Neznámá třetí republika

Aktuální číslo

Dana Dvořáčková-Malá – Petr Charvát – Bohumír Němec – Radka Lomíčková – Jan Zdichynec (eds.): Za zdmi kláštera

Dana Dvořáčková-Malá – Petr Charvát – Bohumír Němec – Radka Lomíčková – Jan Zdichynec (eds.): Za zdmi kláštera

Cisterciáci v českých dějinách
Josef Šrámek

Dějiny cisterciáckého řádu se těší v českém dějepisectví nemalé oblibě, s níž se může málokterý jiný řeholní řád měřit. S popularizací jeho dějin je spjato přednostně jméno Kateřiny Charvátové, jejíž vícesvazkovou syntézu dějin řádu v Čechách jistě není nutno obsáhleji představovat. Recenzovaná publikace z produkce nakladatelství Veduta si logicky nekladu za cíl se záběrem knih Kateřiny Charvátové soutěžit, ale zaměřuje se spíše na dílčí aspekty řeholního života, jež usiluje představit v jakémsi výběrovém vějíři témat.

...

Veduta, České Budějovice 2010, 276 s., 380 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz